NeRF: Neural Radiance Fields - AI Research Graph - Crossminds
NeRF: Neural Radiance Fields - AI Research Graph
First introduced by Mildenhall et al. in 2020, NeRF (Neural Radiance Fields) is a state-of-the-art method that synthesizes novel views of complex scenes by optimizing an underlying continuous volumetric scene function using a sparse set of input views. This research graph maps new papers derived from NeRF over the past year and important prior work on Neural Rendering.
Other recommended papers
Zirui Wang, Shangzhe Wu, Weidi Xie, Min Chen, Victor Adrian Prisacariu
Yilun Du, Yinan Zhang, Hong-Xing Yu, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu
Anpei Chen, Zexiang Xu, Fuqiang Zhao, Xiaoshuai Zhang, Fanbo Xiang, Jingyi Yu, Hao Su
Shuaifeng Zhi, Tristan Laidlow, Stefan Leutenegger, Andrew J. Davison
Edgar Tretschk, Ayush Tewari, Vladislav Golyanik, Michael Zollhöfer, Christoph Lassner, Christian Theobalt
Quan Meng, Anpei Chen, Haimin Luo, Minye Wu, Hao Su, Lan Xu, Xuming He, Jingyi Yu
Jonathan T. Barron, Ben Mildenhall, Matthew Tancik, Peter Hedman, Ricardo Martin-Brualla, Pratul P. Srinivasan
Christian Reiser, Songyou Peng, Yiyi Liao, Andreas Geiger
Jiaxin Li, Zijian Feng, Qi She, Henghui Ding, Changhu Wang, Gim Hee Lee
Thomas Neff, Pascal Stadlbauer, Mathias Parger, Andreas Kurz, Joerg H. Mueller, Chakravarty R. Alla Chaitanya, Anton Kaplanyan, Markus Steinberger
Ziyu Wang, Liao Wang, Fuqiang Zhao, Minye Wu, Lan Xu, Jingyi Yu
Chen Gao, Yichang Shih, Wei-Sheng Lai, Chia-Kai Liang, Jia-Bin Huang
Stephan J. Garbin, Marek Kowalski, Matthew Johnson, Jamie Shotton, Julien Valentin
Qianqian Wang, Zhicheng Wang, Kyle Genova, Pratul Srinivasan, Howard Zhou, Jonathan T. Barron, Ricardo Martin-Brualla, Noah Snavely, Thomas Funkhouser
Karl Stelzner, Kristian Kersting, Adam R. Kosiorek
Adam R. Kosiorek, Heiko Strathmann, Daniel Zoran, Pol Moreno, Rosalia Schneider, Soňa Mokrá, Danilo J. Rezende
Peter Hedman, Pratul P. Srinivasan, Ben Mildenhall, Jonathan T. Barron, Paul Debevec
Frank Dellaert, Lin Yen-Chen
Ziyan Wang, Timur Bagautdinov, Stephen Lombardi, Tomas Simon, Jason Saragih, Jessica Hodgins, Michael Zollhöfer
Daniel Rebain, Wei Jiang, Soroosh Yazdani, Ke Li, Kwang Moo Yi, Andrea Tagliasacchi