A Unified Analysis of Stochastic Gradient Mothods for Nonconverx Federated Optimization

NeurIPS 2020

A Unified Analysis of Stochastic Gradient Mothods for Nonconverx Federated Optimization

Dec 06, 2020
|
34 views
Details
Speakers: Zhize Li, Peter Richtarik, Sheng Lin, Chenghong Wang, Hongjia Li, Jieren Deng, Yanzhi Wang, Caiwen Ding, Lun Wang, Qi Pang, Shuai Wang, Dawn Song, Xiaoyu Cao, Jinyuan Jia, Neil Zhenqiang Gong, Giulio Zizzo, Ambrish Rawat, Mathieu Sinn, Beat Buesser, Xianzhuo Wang, Xing Hu, Deyuan He, Ning Lin, Jing Ye, Yunji Chen, Jun Li, Yumeng Shao, Ming Ding, Chuan Ma, Kang Wei, Zhu Han, H. Vincent Poor, Lie He, Sai Praneeth Karimireddy, Martin Jaggi, Edwige Cyffers, Aurélien Bellet

Comments
loading...