C2.F – On the Degree of Boolean Functions as Polynomials over ℤ_m

ICALP 2020

C2.F – On the Degree of Boolean Functions as Polynomials over ℤ_m

Sep 23, 2020
|
26 views
Details
ICALP-A 2020 On the Degree of Boolean Functions as Polynomials over ℤ_m Xiaoming Sun, Yuan Sun, Jiaheng Wang, Kewen Wu, Zhiyu Xia, Yufan Zheng

Comments
loading...