Domain adaptive hard example mining for fashion instance retrieval

CVPR 2020

Domain adaptive hard example mining for fashion instance retrieval

Apr 06, 2021
|
46 views
Details
Aixi Zhang, Yongliang Wang, Jiang Yang, Xiaobo Li, Si Liu

Comments
loading...