ICCV19: Oral Session 3.2A - Recognition, Detection, & Re-Identification

ICCV 2019

Details
Link to indexed video: https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ 1. Variational Adversarial Active Learning Samarth Sinha, Sayna Ebrahimi, Trevor Darrell https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=2 2. Confidence Regularized Self-Training Yang Zou, Zhiding Yu, Xiaofeng Liu, B.V.K. Vijaya Kumar, Jinsong Wang https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=13 3. Anchor Loss: Modulating Loss Scale Based on Prediction Difficulty Serim Ryou, Seong-Gyun Jeong, Pietro Perona https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=24 4. Local Aggregation for Unsupervised Learning of Visual Embeddings Chengxu Zhuang, Alex Lin Zhai, Daniel Yamins https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=36 5. PR Product: A Substitute for Inner Product in Neural Networks Zhennan Wang, Wenbin Zou, Chen Xu https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=46 6. CutMix: Regularization Strategy to Train Strong Classifiers With Localizable Features Sangdoo Yun, Dongyoon Han, Seong Joon Oh, Sanghyuk Chun, Junsuk Choe, Youngjoon Yoo https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=54 7. Towards Interpretable Object Detection by Unfolding Latent Structures Tianfu Wu, Xi Song https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=62 8. Scaling Object Detection by Transferring Classification Weights Jason Kuen, Federico Perazzi, Zhe Lin, Jianming Zhang, Yap-Peng Tan https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=68 9. Scale-Aware Trident Networks for Object Detection Yanghao Li, Yuntao Chen, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=77 10. Object-Aware Instance Labeling for Weakly Supervised Object Detection Satoshi Kosugi, Toshihiko Yamasaki, Kiyoharu Aizawa https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=89 11. Generative Modeling for Small-Data Object Detection Lanlan Liu, Michael Muelly, Jia Deng, Tomas Pfister, Li-Jia Li https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=99 12. Transductive Learning for Zero-Shot Object Detection Shafin Rahman, Salman Khan, Nick Barnes https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=110 13. Self-Training and Adversarial Background Regularization for Unsupervised Domain Adaptive One-Stage Object Detection Seunghyeon Kim, Jaehoon Choi, Taekyung Kim, Changick Kim https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=118 14. Memory-Based Neighbourhood Embedding for Visual Recognition Suichan Li, Dapeng Chen, Bin Liu, Nenghai Yu, Rui Zhao https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=124 15. Self-Similarity Grouping: A Simple Unsupervised Cross Domain Adaptation Approach for Person Re-Identification https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=132 Yang Fu, Yunchao Wei, Guanshuo Wang, Yuqian Zhou, Honghui Shi, Thomas S. Huang 16. Deep Reinforcement Active Learning for Human-in-the-Loop Person Re-Identification Zimo Liu, Jingya Wang, Shaogang Gong, Huchuan Lu, Dacheng Tao https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=140 17. A Dual-Path Model With Adaptive Attention for Vehicle Re-Identification Pirazh Khorramshahi, Amit Kumar, Neehar Peri, Sai Saketh Rambhatla, Jun-Cheng Chen, Rama Chellappa https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=149 18. Bayesian Loss for Crowd Count Estimation With Point Supervision Zhiheng Ma, Xing Wei, Xiaopeng Hong, Yihong Gong https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=157 19. Learning Spatial Awareness to Improve Crowd Counting Zhi-Qi Cheng, Jun-Xiu Li, Qi Dai, Xiao Wu, Alexander G. Hauptmann https://conftube.com/video/xzygVl7ZncQ?tocitem=167

Comments
loading...