ICCV19: Oral Session 4.2B - Face & Body Modeling

ICCV 2019

Details
Link to indexed video: https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc 1. Towards Interpretable Face Recognition Bangjie Yin, Luan Tran, Haoxiang Li, Xiaohui Shen, Xiaoming Liu https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=2 2. Co-Mining: Deep Face Recognition With Noisy Labels Xiaobo Wang, Shuo Wang, Jun Wang, Hailin Shi, Tao Mei https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=12 3. Few-Shot Adaptive Gaze Estimation Seonwook Park, Shalini De Mello, Pavlo Molchanov, Umar Iqbal, Otmar Hilliges, Jan Kautz https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=17 4. Live Face De-Identification in Video Oran Gafni, Lior Wolf, Yaniv Taigman https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=23 5. Face Video Deblurring Using 3D Facial Priors Wenqi Ren, Jiaolong Yang, Senyou Deng, David Wipf, Xiaochun Cao, Xin Tong https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=31 6. Semi-Supervised Monocular 3D Face Reconstruction With End-to-End Shape-Preserved Domain Transfer Jingtan Piao, Chen Qian, Hongsheng Li https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=39 7. 3D Face Modeling From Diverse Raw Scan Data Feng Liu, Luan Tran, Xiaoming Liu https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=49 8. A Decoupled 3D Facial Shape Model by Adversarial Training Victoria Fernández Abrevaya, Adnane Boukhayma, Stefanie Wuhrer, Edmond Boyer https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=58 9. Photo-Realistic Facial Details Synthesis From Single Image Anpei Chen, Zhang Chen, Guli Zhang, Kenny Mitchell, Jingyi Yu https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=68 10. S2GAN: Share Aging Factors Across Ages and Share Aging Trends Among Individuals Zhenliang He, Meina Kan, Shiguang Shan, Xilin Chen https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=78 11. PuppetGAN: Cross-Domain Image Manipulation by Demonstration Ben Usman, Nick Dufour, Kate Saenko, Chris Bregler https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=84 12. Few-Shot Adversarial Learning of Realistic Neural Talking Head Models Egor Zakharov, Aliaksandra Shysheya, Egor Burkov, Victor Lempitsky https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=92 13. Pose-Aware Multi-Level Feature Network for Human Object Interaction Detection Bo Wan, Desen Zhou, Yongfei Liu, Rongjie Li, Xuming He https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=101 14. TRB: A Novel Triplet Representation for Understanding 2D Human Body Haodong Duan, Kwan-Yee Lin, Sheng Jin, Wentao Liu, Chen Qian, Wanli Ouyang https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=109 15. Learning Trajectory Dependencies for Human Motion Prediction Wei Mao, Miaomiao Liu, Mathieu Salzmann, Hongdong Li https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=120 16. Cross-Domain Adaptation for Animal Pose Estimation Jinkun Cao, Hongyang Tang, Hao-Shu Fang, Xiaoyong Shen, Cewu Lu, Yu-Wing Tai https://conftube.com/video/ByfFufRhuRc?tocitem=129

Comments
loading...