Learning to Collaborate in Multi-Module Recommendation via Multi-Agent Reinforcement Learning without Communication

RecSys 2020

Learning to Collaborate in Multi-Module Recommendation via Multi-Agent Reinforcement Learning without Communication

Oct 09, 2020
|
29 views
|
Details
Xu HE;Bo An;Yanghua Li;Haikai Chen;Rundong Wang;Xinrun Wang;Runsheng Yu;Xin Li;Zhirong Wang: Learning to Collaborate in Multi-Module Recommendation via Multi-Agent Reinforcement Learning without Communication. In RecSys 2020

Comments
loading...