Lightning Talk Session 2: 5 papers, 2m each

NeurIPS 2020

Lightning Talk Session 2: 5 papers, 2m each

Dec 06, 2020
|
27 views
Details
Speakers: Dingfan Chen, Tribhuvanesh Orekondy, Mario Fritz, Maruan Al-Shedivat, Jenny Gillenwater, Eric Xing, Afshin Rostamizadeh, Yanlin Zhou, George Pu, Xiyao Ma, Xiaolin Li, Dapeng Wu, Zhaowei Zhu, Jingxuan Zhu, Ji Liu, Ji Liu, Yang Liu, Chaoyang He, Conghui Tan, Hanlin Tang, Shuang Qiu, Alyazeed Albasyoni, Mher Safaryan, Laurent Condat, Peter Richtárik, Filip Hanzely

Comments
loading...