Lightning Talk Session 3: 10 papers, 2m each

NeurIPS 2020

Lightning Talk Session 3: 10 papers, 2m each

Dec 06, 2020
|
35 views
Details
Speakers: Jayanth Regatti, Hao Chen, Abhishek Gupta, Chen-Yu Wei, Alekh Agarwal, John Langford, Fucheng Pan, Dan Meng, Yu Zhang, Hongyu Li, Xiaolin Li, Don Dennis, Virginia Smith, Wang Xiaojuan, Tian Li, Shengyuan Hu, Ahmad Beirami, Virat Shejwalkar, Amir Houmansadr, Da Wei, Linghui Chen, Xiqiang Dai, Hong Wang, Yuanyuan Cen

Comments
loading...