The Microsoft Toolkit of Multi-Task Deep Neural Networks for Natural Language Understanding

ACL 2020

The Microsoft Toolkit of Multi-Task Deep Neural Networks for Natural Language Understanding

Jul 05, 2020
|
26 views
Details
Speakers: Xiaodong Liu, Yu Wang, Jianshu Ji, Hao Cheng, Xueyun Zhu, Emmanuel Awa, Pengcheng He, Weizhu Chen, Hoifung Poon, Guihong Cao, Jianfeng Gao

Comments
loading...