Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter

ACL 2020

Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter

Jul 05, 2020
|
30 views
Details
Speakers: Runxin Xu, Jun Cao, Mingxuan Wang, Jiaze Chen, Hao Zhou, Ying Zeng, Yuping Wang, Li Chen, Xiang Yin, Xijin Zhang, Songcheng Jiang, Yuxuan Wang, Lei Li

Comments
loading...